top of page

Shën Asti (vdiq 117 pas Krishtit; shqip: Shën Asti) është një martir i krishterë i shekullit të 2-të, i nderuar nga kishat katolike romake dhe ortodokse lindore. Hieromartiri Asti lindi një Iliri. Asti ishte peshkop i qytetit të Durrësit. Sipas legjendës, ai u arrestua nga Agricola, guvernatori Romak i Dyrrachium, dhe u torturua për vdekje rreth vitit 98 pas Krishtit për refuzimin e adhurimit të perëndisë Dionisi. Ai u kryqëzua gjatë përndjekjes së të krishterëve nën perandorin romak Trajan.

 

Shën Asti

SKU: ICP1068
€4,00Price
  • Saint Astius (died 117 AD; Albanian: Shen Asti) is a 2nd-century Christian martyr venerated by the Roman Catholic and Eastern Orthodox churches. The hieromartyr Astius was born an Illyrian. Astius was bishop of the city of Durres. According to legend, he was arrested by Agricola, the Roman governor of Dyrrachium, and was tortured to death around 98 AD for refusing to worship the god Dionysius. He was crucified during the persecution of Christians under the Roman emperor Trajan.

  • Artikujt do të transportohen brenda 1-3 ditëve të punës pasi pagesa të jetë pastruar nga PayPal. Artikujt do të transportohen me postë të regjistruar. Ne transportojmë në të gjithë botën. Koha e transportit: 10-40 ditë. Tarifat doganore, VAX, Taksa ose çdo vonesë me rregulloren e vendit do të ishte përgjegjësia e blerësit.

bottom of page